Czy w 2020 można transportować ponadgabaryty?

o mogą transportować. Co więc w sytuacji, gdy trzeba przewieźć ładunek, który takich norm nie spełnia? Dla tego typu ładunków stworzona zo

Czy w 2020 można  transportować ponadgabaryty? transport nienormatywny

Muszą więc zawsze być transportowane w

Dozwolone prawnie normy poruszania się po drogach, bardzo precyzyjnie wskazują na to, jakie środki transportu mogą się po nich poruszać i co mogą transportować. Co więc w sytuacji, gdy trzeba przewieźć ładunek, który takich norm nie spełnia? Dla tego typu ładunków stworzona zo