Nowoczesne sposoby jak transportować ponadgabaryty w każdych warunkach

, które uznawane są za ponadgabarytowe. I tak na przykład transport maszyn ważących powy

Nowoczesne sposoby jak transportować ponadgabaryty w każdych warunkach transport ponadgabarytowy

I dlatego zajmują się nim wyłącznie

Przepisy prawa od lat precyzują jakie normy muszą spełniać ładunki transportowane w tradycyjny sposób. Jednocześnie wskazują one na wartości, które uznawane są za ponadgabarytowe. I tak na przykład transport maszyn ważących powy