Psycholog-kiedy warto skorzystać z jego pomocy?

zakłada, że każdy człowiek jest wyjątkowy, a jego doświadczenia są niepowtarzalne. Ze względu na niepowtarzalność oraz

Psycholog-kiedy warto skorzystać z jego pomocy? warsztaty rozwoju osobistego kraków

O metodzie terapii Gestalt

Psychoterapia Gestalt, wywodząca się z nurtu terapii humanistycznych, wyznaje indywidualne podejście do pacjenta. Podejście terapii Gestalt zakłada, że każdy człowiek jest wyjątkowy, a jego doświadczenia są niepowtarzalne. Ze względu na niepowtarzalność oraz